در سازمانها و شرکتها ی بزرگ ، که از فناوری اطلاعات بطور جامع بهره می برند ، نیاز به کنترل مداوم وضعیت منطقی و امنیت کامپیوترهای موجود در شبکه وجود دارد . براین اساس ، شرکت مهندسی پارس رایانه ارائه خدمات پشتیبانی فنی کامپیوترها را طی قراردادهای مربوطه در مجموعه خدمات خود قرار داده است . در فاز اول این قرارداد ، ساختار شبکه و امنیت آن و وضعیت فعلی کامپیوترها بررسی شده ، طرحی برای اصلاح و بهبود آن ارائه می شود .این طرح توسط شرکت پارس رایانه و یا شرکت سومی با مشاوره و نظارت شرکت پارس رایانه قابل اجرا خواهد بود . در فاز بعدی قرارداد بصورت مستمر و ماهانه وضعیت کامپیوترها بررسی و آنالیز می شود و اصلاحات و تغییرات احتمالی ارائه می شود . بدین ترتیب ، شرکت پارس رایانه به عنوان پشتیبان بخش انفورماتیک کارفرما کارایی شبکه کامپیوتری را تضمین می کند . مجموعه خدمات ارائه شده در این قرارداد ها به شرح زیر است :

 

  • بررسی و بهبود وضعیت کامپیوترها ( Client )
  • تست دوره ای وضعیت کامپیوترها و ارائه گزارش(PM)
  • بررسی وضعیت امنیتی کامپیوترها
  • آموزش راهبران شبکه و ارائه سمینار به مدیران
  • رفع مشکل به صورت تلفنی و حضوری