فروش رایانه

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

PCفروش رایانه :

  • بانک مسکن - 750 دستگاه
  • بانک سپه - 300 دستگاه
  • بیمه ایران - 750 دستگاه
  • شرکت مخابرات استان تهران - 300 دستگاه
  • گمرک جمهوری اسلامی ایران - 130 دستگاه
  • سازمان توسعه برق - 100 دستگاه

و بسیاری از شرکتها و ارگانها و موسسات خصوصی و دولتی